PRIVACYBELEID

1. INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens?

De bedrijven van CLASS BUSINESS GROUP zijn MEDEVERANTWOORDELIJK voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van de GEBRUIKER en informeren u dat deze gegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april (GDPR) en Organieke Wet 3/2018 van 5 december (LOPDGDD).

De volgende bedrijven maken deel uit van CLASS BUSINESS GROUP: CLASS RENT A CAR SL, BTW: B16588261; CLASS CAR SERVICES IBIZA SL, BTW: B09912635; IBIZA COUNTRY VILLAS SLU, BTW: B57182412; ENIBIZA INVIERTOO HOLDING GROUP SL, BTW: B16584229; AVANTCAR IBIZA SL, BTW: B57444432; CR NUEVA IBIZA PROPERTIES SL, BTW: B16532178. Allemaal gevestigd op: Avenida Cala Llonga, s/n, Edif. Ibiza, Local 1, – 07849 Cala Llonga, Santa Eulalia del Río (Illes Balears). E-mail: lopd@classbusinessgroup.com

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens en waarom doen we dit?

Afhankelijk van het formulier waar we uw persoonsgegevens hebben verkregen, zullen we deze vertrouwelijk behandelen om de volgende doelen te bereiken:

In het Contact formulier:

 • Antwoord geven op vragen of verzoeken die door de gebruiker zijn gedaan via een van de contactformulieren die beschikbaar zijn gesteld op de website van de medeverantwoordelijke. (uit legitiem belang van de medeverantwoordelijke, art. 6.1.f GDPR) Statistische analyses en marktonderzoek uitvoeren. (uit legitiem belang van de medeverantwoordelijke, art. 6.1.f GDPR)

In het E-commerce formulier:

 • Uw online aankoop of bestelling beheren, de betaling verwerken en overgaan tot verzending of activering ervan, op basis van de algemene contractvoorwaarden. (voor de uitvoering van een contract of precontract, 6.1.b GDPR)
 • De geleverde diensten beheren, onderhouden, verbeteren of ontwikkelen. (voor de uitvoering van een contract of precontract, 6.1.b GDPR)
 • Klanttevredenheids- en kwaliteitsonderzoeken uitvoeren. (uit legitiem belang van de medeverantwoordelijke, art. 6.1.f GDPR)

In het Reserveringen formulier:

 • Reserveringen formaliseren in de inrichting van de medeverantwoordelijke. (voor de uitvoering van een contract of precontract, 6.1.b GDPR)
 • Commerciële reclamecommunicaties per e-mail, fax, SMS, MMS, sociale netwerken of enig ander elektronisch of fysiek middel, heden of toekomstig, naar klanten sturen, die commerciële communicaties mogelijk maken over producten of diensten die vergelijkbaar zijn met die welke oorspronkelijk werden gecontracteerd met de klant (art. 21.2 LSSI). (uit legitiem belang van de medeverantwoordelijke, art. 6.1.f GDPR)

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Ze worden bewaard zolang als nodig is om het doel van de verwerking te behouden of er wettelijke voorschriften zijn die hun bewaring voorschrijven, en wanneer het niet langer nodig is, worden ze verwijderd met passende beveiligingsmaatregelen om de anonimisering van de gegevens of de volledige vernietiging ervan te garanderen.

Aan wie verstrekken we uw persoonsgegevens?

Er wordt geen communicatie van persoonsgegevens aan derden voorzien, behalve indien dit nodig is voor de ontwikkeling en uitvoering van de verwerkingsdoeleinden, aan onze communicatiedienstverleners, met wie de MEDEVERANTWOORDELIJKE de vereiste vertrouwelijkheids- en verwerkersovereenkomsten heeft gesloten zoals vereist door de geldende privacywetgeving.

Wat zijn uw rechten?

De rechten van de GEBRUIKER zijn:

 • Recht om te allen tijde toestemming in te trekken.
 • Recht op toegang, rectificatie, overdraagbaarheid en verwijdering van uw gegevens, en op beperking van of bezwaar tegen de verwerking ervan.
 • Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (www.aepd.es) als u van mening bent dat de verwerking niet in overeenstemming is met de geldende wetgeving.

Contactgegevens om uw rechten uit te oefenen:

CLASS BUSINESS GROUP, gevestigd op: Avenida Cala Llonga, 131. Edificio Ibiza, Local 1, – 07849 Cala Llonga, Santa Eulalia del Río (Illes Balears). E-mail: lopd@classbusinessgroup.com.

 

2. VERPLICHT OF OPTIONEEL KARAKTER VAN DE INFORMATIE VERSTREKT DOOR DE GEBRUIKER

Gebruikers, door de juiste vakjes aan te vinken en gegevens in te voeren in de velden, gemarkeerd met een asterisk (*) in het contactformulier of gepresenteerd in downloadformulieren, stemmen uitdrukkelijk en vrijwillig in met het feit dat hun gegevens noodzakelijk zijn om aan hun verzoek te voldoen, door de aanbieder, waarbij de opname van gegevens in de overige velden optioneel is. De gebruiker garandeert dat de persoonlijke gegevens verstrekt aan de MEDEVERANTWOORDELIJKE waarheidsgetrouw zijn en is verantwoordelijk voor het doorgeven van eventuele wijzigingen daarin.

De MEDEVERANTWOORDELIJKE informeert dat alle via de website gevraagde gegevens verplicht zijn, aangezien ze noodzakelijk zijn voor het leveren van een optimale service aan de gebruiker. Als niet alle gegevens worden verstrekt, wordt niet gegarandeerd dat de verstrekte informatie en diensten volledig aan hun behoeften voldoen.

 

3. BEVEILIGINGSMAATREGELEN

Overeenkomstig de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, voldoet de VERANTWOORDELIJKE aan alle bepalingen van de GDPR en de LOPDGDD voor de verwerking van de persoonsgegevens onder zijn verantwoordelijkheid, en expliciet aan de beginselen beschreven in artikel 5 van de GDPR, waarbij deze op een rechtmatige, eerlijke en transparante wijze ten opzichte van de betrokkene worden verwerkt, en geschikt, relevant en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

De VERANTWOORDELIJKE garandeert dat passende technische en organisatorische beleidslijnen zijn geïmplementeerd om de beveiligingsmaatregelen die zijn vastgesteld in de GDPR en de LOPDGDD toe te passen om de rechten en vrijheden van de GEBRUIKERS te beschermen en heeft hen de juiste informatie verstrekt zodat zij deze kunnen uitoefenen.

Voor meer informatie over privacygaranties kunt u contact opnemen met CLASS BUSINESS GROUP, gevestigd aan: Avenida Cala Llonga, s/n, Edif. Ibiza, Local 1, – 07849 Cala Llonga, Santa Eulalia del Río (Illes Balears). E-mail: lopd@classbusinessgroup.com

 

Sociale Media: Privacybeleid

PRIVACYBELEID SOCIALE MEDIA

1. INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

CLASS RENT A CAR SL, hierna te noemen, VERANTWOORDELIJKE, informeert de GEBRUIKER dat hij een profiel heeft aangemaakt op de sociale netwerken Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Youtube, Vimeo en Google+, dat hij verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker die via deze sociale netwerken worden uitgevoerd en dat deze gegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april (GDPR) en Organieke Wet 3/2018 van 5 december (LOPDGDD), waarbij de volgende informatie over de verwerking wordt verstrekt:

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Doel van de verwerking: het onderhouden van een relatie tussen de GEBRUIKER en de VERANTWOORDELIJKE, die de volgende handelingen kan omvatten:

 • Afhandelen van verzoeken en vragen gesteld aan de verantwoordelijke
 • Informeren over activiteiten en evenementen georganiseerd door de verantwoordelijke
 • Informeren over producten of diensten aangeboden door de verantwoordelijke
 • Interactie via de officiële profielen

Waarom mogen wij uw persoonsgegevens verwerken?

Juridische basis voor de verwerking: artikel 6.1.a GDPR, de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. De GEBRUIKER heeft een profiel op hetzelfde sociale netwerk en heeft ervoor gekozen om lid te worden van het sociale netwerk van de VERANTWOORDELIJKE, waarbij dus interesse wordt getoond in de informatie die op hetzelfde wordt gepubliceerd. Daarom verleent hij bij het aanvragen om onze officiële profielen te volgen, zijn toestemming voor de verwerking van die persoonsgegevens die op zijn profiel zijn gepubliceerd.

De GEBRUIKER kan te allen tijde toegang krijgen tot het privacybeleid van het sociale netwerk zelf en zijn profiel configureren om zijn privacy te waarborgen.

De VERANTWOORDELIJKE heeft toegang tot en verwerkt die openbare informatie van de GEBRUIKER, met name zijn contactnaam. Deze gegevens worden alleen binnen het sociale netwerk gebruikt en worden alleen aan een bestand van de VERANTWOORDELIJKE toegevoegd wanneer dit nodig is om het verzoek van de GEBRUIKER te verwerken.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Bewaartermijnen: ze worden bewaard zolang de GEBRUIKER de verleende toestemming niet intrekt zoals aangegeven in dit privacybeleid.

Aan wie verstrekken wij uw persoonlijke gegevens?

Datacommunicatie: De informatie die de GEBRUIKER verstrekt via de sociale medianetwerken van de VERANTWOORDELIJKE, inclusief zijn persoonlijke gegevens, kan worden gepubliceerd, altijd afhankelijk van de diensten die de GEBRUIKER gebruikt, waardoor deze beschikbaar kan worden gesteld aan andere derde partijen van de sociale medianetwerken. Vanuit het profiel van elk sociaal netwerk kan de GEBRUIKER configureren welke informatie hij/zij openbaar wil maken in elk geval, de verleende toestemmingen bekijken, ze verwijderen of deactiveren, net zoals bij elke applicatie van een derde partij die niet langer gebruikt hoeft te worden.

Er is geen communicatie van persoonlijke gegevens naar derden buiten het sociale netwerk gepland, tenzij dit noodzakelijk is voor de ontwikkeling en uitvoering van de verwerkingsdoeleinden, aan onze dienstverleners op het gebied van communicatie, met wie de VERANTWOORDELIJKE de vertrouwelijkheids- en verwerkersovereenkomsten heeft gesloten die vereist zijn door de geldende privacywetgeving.
Wat zijn uw rechten?

Rechten van de GEBRUIKER: kunnen alleen worden uitgeoefend met betrekking tot informatie die onder controle van de VERANTWOORDELIJKE valt.

 • Recht om te allen tijde toestemming in te trekken
 • Recht op toegang, rectificatie, overdraagbaarheid en verwijdering van uw gegevens, en op beperking of bezwaar tegen de verwerking ervan
 • Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (www.aepd.es) als u van mening bent dat de verwerking niet in overeenstemming is met de geldende regelgeving

Contactgegevens om uw rechten uit te oefenen:

CLASS RENT A CAR SL. Avenida Cala Llonga, s/n, Edif. Ibiza, Local 1, – 07849 Cala Llonga, Santa Eulalia del Río (Illes Balears). E-mail: lopd@classbusinessgroup.com.

 

2. GEBRUIK VAN HET PROFIEL

De VERANTWOORDELIJKE zal de volgende acties ondernemen: Toegang tot de openbare informatie van het profiel

Publicatie op het profiel van de GEBRUIKER van alle informatie die al is gepubliceerd op het sociale netwerk van de VERANTWOORDELIJKE

Persoonlijke en individuele berichten verzenden via de kanalen van het sociale netwerk Updates van de pagina status die zullen worden gepubliceerd op het profiel van de GEBRUIKER

De GEBRUIKER kan altijd zijn verbindingen beheren, inhoud verwijderen die niet langer interessant is en beperken met wie hij zijn verbindingen deelt; hiervoor moet hij zijn privacy-instellingen openen.

 

3. PUBLICATIES

De GEBRUIKER kan, eenmaal volger of lid te zijn geworden van het sociale netwerk van de VERANTWOORDELIJKE, opmerkingen, links, afbeeldingen, foto’s of elk ander ondersteund multimediabestand publiceren. De GEBRUIKER moet te allen tijde de eigenaar zijn van de gepubliceerde inhoud, auteursrechten hebben en intellectueel eigendomsrecht bezitten of toestemming hebben van de getroffen derden.

Het is uitdrukkelijk verboden om enige publicatie op het sociale netwerk te plaatsen, hetzij teksten, afbeeldingen, foto’s, video’s, enz., die in strijd zijn of vatbaar zijn voor het schenden van de moraliteit, ethiek, goede smaak of fatsoen, en/of die inbreuk maken op, schenden of inbreuk maken op intellectuele of industriële eigendomsrechten, het recht op afbeelding of de wet.

In deze gevallen behoudt de VERANTWOORDELIJKE zich het recht voor om de inhoud onmiddellijk te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving, en kan zij permanent de blokkering van de GEBRUIKER aanvragen.

De VERANTWOORDELIJKE is niet verantwoordelijk voor de inhoud die een GEBRUIKER vrijelijk heeft gepubliceerd.

De GEBRUIKER moet er rekening mee houden dat zijn publicaties bekend zullen zijn bij andere gebruikers, dus hij is zelf verantwoordelijk voor zijn privacy.

De afbeeldingen die op het sociale netwerk worden gepubliceerd, worden niet opgeslagen in een bestand door de VERANTWOORDELIJKE, maar blijven wel op het sociale netwerk staan.

 

4. GEGEVENS VAN MINDERJARIGEN OF PERSONEN MET SPECIALE BEHOEFTEN

Toegang en registratie via de sociale netwerken van de VERANTWOORDELIJKE zijn verboden voor personen jonger dan 14 jaar. Als de GEBRUIKER speciale behoeften heeft, is de tussenkomst van de wettelijke vertegenwoordiger of voogd, of van de wettelijke vertegenwoordiger met een geldig document dat de vertegenwoordiging aantoont, vereist.

De VERANTWOORDELIJKE wordt uitdrukkelijk vrijgesteld van alle aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van sociale netwerken door minderjarigen of personen met speciale behoeften. De sociale netwerken van de VERANTWOORDELIJKE verzamelen bewust geen persoonlijke informatie van minderjarigen, dus als de GEBRUIKER minderjarig is, moet hij zich niet registreren, noch de sociale netwerken van de VERANTWOORDELIJKE gebruiken, noch persoonlijke informatie verstrekken.