JURIDISCHE KENNISGEVING

WET OP DE DIENSTEN VAN DE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ (LSSI)

CLASS RENT A CAR SL, verantwoordelijk voor de website, hierna VERANTWOORDELIJKE genoemd, stelt dit document beschikbaar aan de gebruikers, met als doel te voldoen aan de verplichtingen zoals vastgelegd in de Wet 34/2002 van 11 juli, betreffende Diensten van de Informatiemaatschappij en Elektronische Handel (LSSICE), BOE Nr. 166, en om alle gebruikers van de website te informeren over de gebruiksvoorwaarden.

Iedereen die deze website bezoekt, aanvaardt de rol van gebruiker en verbindt zich ertoe de bepalingen hierin strikt na te leven en te respecteren, evenals andere van toepassing zijnde wettelijke bepalingen.

CLASS RENT A CAR SL behoudt zich het recht voor om alle informatie die op de website verschijnt te wijzigen, zonder de verplichting om dergelijke wijzigingen aan de gebruikers vooraf aan te kondigen of bekend te maken, waarbij publicatie op de website van CLASS RENT A CAR SL als voldoende wordt beschouwd.

 

1. IDENTIFICATIEGEGEVENS

Domeinnaam: carsrentalibiza.com/ Handelsnaam: CLASS BUSINESS GROUP Bedrijfsnaam: CLASS RENT A CAR SL BTW-nummer: B16588261

Maatschappelijke zetel: Avenida Cala Llonga, s/n, Edif. Ibiza, Local 1, 07849 Cala Llonga, Santa Eulalia del Río (Illes Balears)

Telefoon: 971196285

E-mail: lopd@classbusinessgroup.com

Deel 336, Boek 334, Bladzijde 66, Blad IB15636, Inschrijving 2e

 

2. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN

De website, inclusief maar niet beperkt tot de programmering, lay-out, compilatie en andere elementen die nodig zijn voor de werking ervan, de ontwerpen, logo’s, tekst en/of afbeeldingen, zijn eigendom van de VERANTWOORDELIJKE of, indien van toepassing, heeft deze een licentie of uitdrukkelijke toestemming van de auteurs. Alle inhoud van de website is adequaat beschermd door de wetgeving inzake intellectuele en industriële eigendomsrechten, en is geregistreerd bij de desbetreffende publieke registers.

Ongeacht het doel waarvoor ze zijn bestemd, vereist de volledige of gedeeltelijke reproductie, het gebruik, de exploitatie, de distributie en de commercialisering altijd voorafgaande schriftelijke toestemming van de VERANTWOORDELIJKE. Elk ongeoorloofd gebruik wordt beschouwd als een ernstige schending van de intellectuele of industriële eigendomsrechten van de auteur.

De ontwerpen, logo’s, tekst en/of afbeeldingen die niet toebehoren aan de VERANTWOORDELIJKE en die op de website kunnen verschijnen, zijn eigendom van hun respectieve eigenaars, die verantwoordelijk zijn voor eventuele geschillen met betrekking tot deze. De VERANTWOORDELIJKE staat uitdrukkelijk toe dat derden rechtstreeks kunnen linken naar specifieke inhoud van de website, en in alle gevallen naar de hoofdwebsite van carsrentalibiza.com/.

De VERANTWOORDELIJKE erkent de overeenkomstige intellectuele en industriële eigendomsrechten ten gunste van hun respectieve eigenaars, waarbij hun vermelding op de website niet impliceert dat er rechten of verantwoordelijkheden op rusten, noch dat deze worden ondersteund, gesponsord of aanbevolen door de VERANTWOORDELIJKE.

Voor opmerkingen over mogelijke schendingen van intellectuele of industriële eigendomsrechten, of over enige inhoud van de website, kunt u contact opnemen via e-mail lopd@classbusinessgroup.com.

 

3. VRIJWARING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De VERANTWOORDELIJKE wijst elke aansprakelijkheid af voor informatie die op zijn website wordt gepubliceerd, voor zover hij geen daadwerkelijke kennis heeft dat deze informatie is gemanipuleerd of ingevoerd door een derde partij buiten zijn weten om, of, indien hij daarvan wel op de hoogte is, naar behoren heeft gehandeld om de gegevens te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken.

Gebruik van Cookies

Deze website kan technische cookies (kleine informatiebestanden die de server naar de computer van de gebruiker stuurt) gebruiken om bepaalde functies uit te voeren die als essentieel worden beschouwd voor de juiste werking en weergave van de site. De gebruikte cookies zijn altijd van tijdelijke aard, met als enige doel de navigatie efficiënter te maken, en verdwijnen aan het einde van de gebruikerssessie. Deze cookies verschaffen op geen enkele wijze persoonlijke gegevens en zullen niet worden gebruikt om dergelijke gegevens te verzamelen.

Door het gebruik van cookies kan de server waar de website zich bevindt, ook de browser herkennen die door de gebruiker wordt gebruikt om het browsen eenvoudiger te maken. Dit staat bijvoorbeeld toe dat gebruikers die zich eerder hebben geregistreerd, toegang krijgen tot gebieden, services, promoties of wedstrijden die exclusief voor hen zijn gereserveerd, zonder zich bij elk bezoek opnieuw te hoeven registreren. Ze kunnen ook worden gebruikt om het publiek te meten, verkeersparameters te controleren, de voortgang en het aantal invoeren bij te houden, etc. In deze gevallen zijn cookies technisch gezien niet noodzakelijk, maar wel voordelig voor de gebruiker. Deze website zal geen niet-noodzakelijke cookies installeren zonder de voorafgaande toestemming van de gebruiker.

Deze website maakt gebruik van eigen cookies en cookies van derden voor analytische doeleinden en om gepersonaliseerde advertenties te tonen op basis van een profiel dat is opgesteld op basis van uw browsegewoonten (bijvoorbeeld bezochte pagina’s). Elke gebruiker die de website bezoekt, wordt geïnformeerd over het gebruik van deze cookies via een zwevende banner. Als u het gebruik ervan accepteert, verdwijnt de banner, maar u kunt te allen tijde uw toestemming intrekken en meer informatie verkrijgen door ons Cookiebeleid te raadplegen.

De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn browser zo in te stellen dat hij wordt gewaarschuwd voor de ontvangst van cookies en om de installatie ervan op zijn apparaat te voorkomen. Raadpleeg de instructies van uw browser voor meer informatie hierover.

Beleid inzake links

Vanaf de website kan worden doorgelinkt naar inhoud van websites van derden. Aangezien de VERANTWOORDELIJKE niet altijd controle heeft over de inhoud die door derden op hun respectieve websites wordt ingevoerd, aanvaardt hij geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke inhoud. In elk geval zal onmiddellijk worden overgegaan tot verwijdering van alle inhoud die in strijd zou kunnen zijn met nationale of internationale wetgeving, moraliteit of openbare orde, en zal onmiddellijk worden overgegaan tot het verwijderen van de doorverwijzing naar de betreffende website, waarbij de bevoegde autoriteiten op de hoogte worden gebracht van de inhoud in kwestie.

De VERANTWOORDELIJKE is niet verantwoordelijk voor de informatie en inhoud die opgeslagen zijn, bij wijze van voorbeeld maar niet beperkt tot, in forums, chats, bloggeneratoren, opmerkingen, sociale netwerken of enig ander medium dat derden in staat stelt om zelfstandig inhoud te publiceren op de website van de VERANTWOORDELIJKE. Echter, en in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 11 en 16 van de LSSICE, wordt aan alle gebruikers, autoriteiten en veiligheidsdiensten actieve medewerking verleend bij het verwijderen of, indien van toepassing, blokkeren van alle inhoud die de nationale of internationale wetgeving zou kunnen schenden, de rechten van derden of de moraal en de openbare orde. Als een gebruiker van mening is dat er op de website inhoud staat die onder deze classificatie zou kunnen vallen, wordt hij vriendelijk verzocht dit onmiddellijk te melden aan de beheerder van de website.

Deze website is gecontroleerd en getest om correct te functioneren. In principe kan worden gegarandeerd dat de website 365 dagen per jaar, 24 uur per dag correct werkt. De VERANTWOORDELIJKE sluit echter niet uit dat er bepaalde programmeerfouten kunnen optreden, of dat er sprake kan zijn van overmacht, natuurrampen, stakingen of soortgelijke omstandigheden die de toegang tot de website onmogelijk maken.

IP-adressen

De servers van de website kunnen automatisch het IP-adres en de domeinnaam detecteren die door de gebruiker worden gebruikt. Een IP-adres is een nummer dat automatisch aan een computer wordt toegewezen wanneer deze verbinding maakt met internet. Al deze informatie wordt geregistreerd in een correct geregistreerd serveractiviteitenbestand dat latere verwerking van de gegevens mogelijk maakt om uitsluitend statistische metingen te verkrijgen die het aantal paginaweergaven, het aantal bezoeken aan web servers, de volgorde van bezoeken, de toegangspunten, etc. mogelijk maken.

 

4. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Voor de beslechting van alle geschillen of kwesties met betrekking tot deze website of de activiteiten die erop worden uitgevoerd, is het Spaanse recht van toepassing, waarbij de partijen uitdrukkelijk zijn onderworpen aan de bevoegde rechters en rechtbanken van de woonplaats van de GEBRUIKER of de plaats van nakoming van de verplichting.